تبلیغات
کشکول بروجردی - مطالب هفته چهارم آذر 1394
کشکول بروجردی
کشکول .عرفان . سیروسلوک. پرسش و پاسخ .علوم غریبه . مناظره. پاسخ به شبهات.توصیه اخلاقی
دوشنبه 30 آذر 1394 :: نویسنده :

لقمان حکیم،

غلام سیاهی بود که در سرزمین سودان چشم به جهان گشود. گرچه او چهره ای سیاه و نازیبا داشت، ولی از دلی روشن، فکری باز و ایمانی استوار برخوردار بود. او که در آغاز جوانی برده ای مملوک بود، به دلیل نبوغ عجیب و حکمت وسیعش آزاد شد و هر روز مقامش اوج گرفت تا شهره ی آفاق شد. او مردی امین بود، چشم از حرام فرو می بست، از ادای حرف ناسزا و بی مورد پرهیز می کرد و هیچگاه دامن خود را به گناه نیالود و همواره در امور زندگی شرط عفت و اخلاص را رعایت می کرد. بیشتر وقت خود را در همنشینی با فقها و دانشمندان و پادشاهان می گذراند و مسئولیت خطیر آنها را گوشزد می کرد و آنها را از کبر و غرور برحذر می داشت و خود نیز از احوال ایشان عبرت می گرفت و در این میان فرزند برومند لقمان که نظر پدر را به خود معطوف داشته بود، بیشتر مورد خطاب او قرار می گرفت. هرچند نصایح لقمان بیشتر جنبه عمومی داشت و سعی لقمان بر این بود که در مناسبت های مختلف فرزندش و همچنین سایر مردم را پند و اندرز دهد که در این رابطه گوشه ای از این پندها را در این پست مرور می کنیم

 

۱. فرزندم هیچ کس و هیچ چیز را با خداوند شریک مکن.

۲. با پدر و مادرت بهترین رفتار را داشته باش.

۳. بدان که هیچ چیز از خداوند پنهان نمی ماند.

۴. نماز را آنگونه که شایسته است بپادار.

۵. اندرز و نصیحت دیگران را فراموش مکن.

۶. از بدان انتظار مردانگی و نیکی نداشته باش.

۷. از مردم روی مگردان و با آنها بی اعتنا مباش.

۸. با غرور و تکبر با دیگران رفتار مکن.

۹. در مقابل پیش آمدها شکیبا باش.

۱۰. بر سر دیگران فریاد مکش و آرام سخن بگو.

۱۱. از طریق اسماء و صفات خداوند او را بخوبی بشناس.

۱۲. به آنچه دیگران را اندرز می دهی خود پیشتر عمل کن.

۱۳. سخن به اندازه بگو.

۱۴. حق دیگران را به خوبی ادا کن.

۱۵. راز و اسرارت را نزد خود نگاه دار.

۱۶. به هنگام سختی دوست را آزمایش کن.

۱۷. با سود و زیان دوست را امتحان کن.

۱۸. با بدان و جاهلان همنشینی مکن.

۱۹. با اندیشمندان و عالمان همراه باش.

۲۰. در کسب و کار نیک جدّی باش.

۲۱. بر کوته فکران و ضعیف عنصران اعتماد مکن.

۲۲. با عاقلان ایماندار مدام مشورت کن.

۲۳. سخن سنجیدۀ همراه با دلیل را بیان کن.

۲۴. روزهای جوانی را غنیمت بدان.

۲۵. هم مرد دنیا و هم مرد آخرت باش.

۲۶. یاران و آشنایان را احترام کن.

۲۷. با دوست و دشمن، خوش اخلاق باش.

۲۸. وجود پدر و مادر را غنیمت بشمار.

۲۹. معلم و استاد را همچون پدر و مادر دوست بدار.

۳۰. کمتر از درآمدی که داری خرج کن.

۳۱. در همۀ امور میانه رو باش.

۳۲. گذشت و جوانمردی را پیشه کن.

۳۳. هر چه که می توانی با مهمان مهربان باش.

۳۴. در مجالس و معابر چشم و زبان را از گناه باز دار.

۳۵. بهداشت و نظافت را هیچگاه فراموش مکن.

۳۶. هیچگاه دوستان و هم کیشان خود را ترک مکن.

۳۷. فرزندانت را دانش و دینداری بیاموز.

۳۸. سوارکاری و تیراندازی و ... را فراگیر.

۳۹. در هر کاری از دست و پای راست آغاز کن.

۴۰. با هر کس به اندازۀ درک او سخن بگو.

۴۱. به هنگام سخن متین و آرام باش.

۴۲. به کم گفتن و کم خوردن و کم خوابیدن خود را عادت بده.

۴۳. آنچه را که برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند.

۴۴. هر کاری را با آگاهی و استادی انجام بده.

۴۵. نا آموخته استادی مکن.

۴۶. با ضعیفان و کودکان سرّ خود را در میان نگذار.

۴۷. چشم به راه کمک و یاری دیگران مباش.

۴۸. از بدان انتظار مردانگی و نیکی نداشته باش.

۴۹. هیچ کاری را پیش از اندیشه و تدبر انجام مده.

۵۰. کار ناکره را کرده خود مدان.

۵۱. کار امروز را به فردا مینداز.

۵۲. با بزرگتر از خود مزاح مکن.

۵۳. با بزرگان سخن طولانی مگو.

۵۴. کاری مکن که جاهلان با تو جرأت گستاخی پیدا کنند.

۵۵. محتاجان را از مال خود محروم مگردان.

۵۶. دعوا و دشمنی گذشته را دوباره زنده مکن.

۵۷. کار خوب دیگران را کار خود نشان مده.

۵۸. مال و ثروت خود را به دوست و دشمن نشان مده.

۵۹. با خویشاوندان قطع خویشاوندی مکن.

۶۰. هیچگاه پاکان و پرهیزکاران را غیبت مکن.

۶۱. خودخواه و متکبر مباش.

۶۲. در حضور ایستادگان منشین.

۶۳. در حضور دیگران دندان پاک مکن.

۶۴. با صدای بلند آب دهان و بینی را پاک مکن.

۶۵. به هنگام خمیازه دست بر دهان خویش بگذار.

 
۶۶. حالت خستگی را در حضور دیگران ظاهر مکن.

 
۶۷. در مجالس انگشت در بینی مینداز.

 
۶۸. کلام جدی را با مزاح آمیخته مکن.

 
۶۹. هیچکس را پیش دیگران خجل و رسوا مکن.

 
۷۰. با چشم و ابرو با دیگران سخن مگو.

 
۷۱. سخن گفته شده را تکرار مکن.

 
۷۲. از شوخی و مزاح خود کمتر کن.

 
۷۳. از خود و خویشاوندان نزد دیگران تعریف مکن.

 
۷۴. از پوشیدن لباس و آرایش زنان پرهیز کن.

 
۷۵. از خواسته های نابجای زن و فرزندان پیروی مکن.

 
۷۶. حرمت هر کس را در حد خود نگاه دار.

 
۷۷. در بد کاری با اقوام و دوستان همکاری مکن.

 
۷۸. از مردگان به نیکی یاد کن.

 
۷۹. از خصومت و جنگ افروزی جدّا پرهیز کن.

 
۸۰. با چشم احترام به کار دیگران نگاه کن.

 
۸۱. نان خود را بر سفره ی دیگران مخور.

 
۸۲. در هیچ کاری شتاب مکن.

 
۸۳. برای جمع آوری بیش از حد مال و ثروت حرص مخور.

 
۸۴. به هنگاه خشم شکیبا باش و سخن سنجیده بگو.

 
۸۵. از پیش دیگران غذا و میوه بر مدار.

 
۸۶. در راه رفتن از بزرگان پیشی مگیر.

 
۸۷. سخن و کلام دیگران را قطع مکن.

 
۸۸. به هنگام راه رفتن جز به ضرورت چپ و راست خود را نگاه مکن.

 
۸۹. در حضور مهمان بر کسی خشم مگیر.

 
۹۰. مهمان را به هیچ کاری دستور مده.

 
۹۱. با دیوانه و مست سخن مگو.

 
۹۲. برای کسب سود و دوری از زیان آبروی خود را مریز.

 
۹۳. در کار دیگران کنجکاوی و جاسوسی مکن.

 
۹۴. در اصلاح میان مردم هیچ گاه کوتاهی مکن.

 
۹۵. ادب و تواضع را هیچگاه فراموش مکن.

 
۹۶. با خداوند صادق و با مردم با انصاف باش.

 
۹۷. بر آرزو ها و خواسته های خود غالب باش.

 
۹۸. خدمتکاری بزرگان و همکاری با مستمندان را فراموش مکن.

 
۹۹. با بزرگان با ادب و با کودکان مهربان باش.

 
۱۰۰. با دشمنان مدارا کن و در مقابل جاهلان خاموش باش.

 
۱۰۱. در مال و مقام دیگران طمع مکن.

 
۱۰۲. از رفت و آمد و مال و مرام و مسلک خویش کمتر بگو.

 
۱۰۳. بجز خداوند هیچ کس و هیچ چیز را فرمانروا و فریادرس خویش مشمار.

 
۱۰۴. عمر و روزی با حساب و کتاب است، پس مترس و طمع مکن.

 
۱۰۵. عمر را برای عمل و عبادت و پاکی و پرهیزکاری غنیمت بدان.

 
۱۰۶. اگر بهشت را می طلبی از فساد و ستم و گردن کشی پرهیز کن.

 
۱۰۷. سرچشمه ی زشتی ها را دنیا پرستی و مستی و نادانی بدان.

 
۱۰۸. بجز در حق و راستی بندگان خدا را بندگی و فرمانبری مکن.

 
۱۰۹. خود را با ستم سلاطین شریک مگردان.

 
۱۱۰. دنیای دیگر را به دست فراموشی مسپار.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 29 آذر 1394 :: نویسنده :

یلدا در لرستان

شب چله در میان مردم لرستان دارای آداب و رسوم خاصی است و به آن «شو اول قاره» می‌گویند. شب نشینی، دید و بازدید اقوام، فال چهل سرو، فال حافظ، پختن غذاهای خاص این شب، دراز کردن شال یا چادری از پشت بام همسایه برای دریافت آجیل و میوه از سوی دیگر همسایگان و خواندن اشعاری به همین منظور از برنامه‌های ویژه شب یلدا در شهرهای مختلف لرستان است. در این شب همچنین مردم استان با استفاده از گندم، شاهدانه، کنجد و گردو، تنقلاتی خاص تهیه می‌کنند و با جمع شدن افراد خانواده کنار هم از آن استفاده می‌کنند.

در لرستان شب چله (شو اول قاره) گندم شیره هم می‌خورند که از این طریق گندم را در شیره می‌خیسانند و زردچوبه و نمک را با آن مخلوط می‌کنند سپس آن را روی ساج برشته می‌کنند و همراه بادام، گردو، کشمش، سیاه دانه و کنجد مخلوط می‌کنند.

در لرستان شب چله (یلدا=شو اول قاره)، نوجوانان و جوانان با رفتن به پشت بام همسایه خود و دراز کردن شالی، اشعار زیر را بلند بلند می‌خوانند و همسایه در شال آنها آجیل، شیرینی و میوه و گندم شاهدانه می‌گذارد.

«امشو اول قاره، خیر د هونت بواره» امشب اول یلدا یا اول زمستان است خیر از خانه ات ببارد.

«نون و پنیر و شیره _ کیخا هونت نمیره» نان و پنیر و شیره کدخدا (صاحب خانه) خانه ات نمیرد.

«چی به علی کوشکه بیاره» چیزی بده علی کوچک یا بچه ات بیاورد...

صاحب خانه کمی آجیل گندم برشته با میوه و شیرینی در شال بچه‌ها می‌گذارد و بچه‌ها ضمن بالا کشیدن شال و محتویاتش به عنوان تشکر از صاحب خانه، تکرار می‌کنند:

«امشو اول قاهاره نون و پنیر و شیره کیخا هونت نمیره» (امشب اول یلدا یا اول زمستان است نان و پنیر و شیره کدخدا خانه ات نمیرد) سپس، شال را برمی‌دارند و به روی پشت بامهای دیگر می‌روند و دوباره ترانه فوق را می‌خوانندنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 29 آذر 1394 :: نویسنده :


http://s6.uplod.ir/i/00461/sym38roh7bz6.jpg

درس اخلاق آیت الله مجتهدی :


آدم نباید به خودش بگه من چون نفسم هنوز آنطور نشده که بتوانم توبه کنم پس چرا توبه کنم !؟اگر توبه کنم دوباره گناه می کنم ! از کجا معلوم !؟ شاید توبه کردی و دیگه گناه نکردی ، شاید یک دفعه همین امشب مردی ! چرا این حرف را میزنی .
گفتند که : به پیری رسم و توبه کنم ، آنقدر جوان مرد و یکی پیر نشد !!!


با توبه به آغوش خدا بروید !
اصلا خدا توبه کننده را دوست دارد ! قرآن آیه ای دارد : "ان الله یحب التوابین"
خدا دوست داره بنده ی گنهکارش را که بگه بد کردم . شما دیدید بچه تون یه اشتباهی میکنه میگه غلط کردم . بعد شما بغلش می کنید و نازش می کنید . شما که بنده اید اینطوری رفتار می کنید اون که خداست چطور ؟!

وسوسه های شیطان که مانع توبه می شود !
فقط کافیست یک بار بگید که نفهمیدم و بد کردم و عمرم را به بطالت صرف کردم. " یا ایها الذین آمنو لا تنقطوا من رحمه الله " 
ای بندگان من از رحمت خدا مایوس نشوید ، یک وقت شیطان وسوسه می کند میگوید تو بد کردی ، خدا تو را نمی بخشد ، بیخودی توبه نکن ، این حرف شیطان است .

%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87.jpg


یاس از رحمت خدا از گناهان کبیره است یک حدیث داریم می فرماید :

اگر گناه جن و انس را کردی نباید ناامید بشی ، اگر عبادت جن و انس را کردی نباید مغرور بشی چون ممکن است عباداتت مورد قبول نباشد .

انواع گناه و گناهی که خدا می بخشد : گناه دو نوع است :
1) یک وقت آدم لج بازی میکند، با خدا گردن کلفتی میکند و هیچ به فکر توبه هم نیست ! آنها کارشان خراب است .
2) ولی بعضی گناه میکنند ولی پشیمانند مرتب خودش را میخورد که چرا همچین کاری کردم .

آنهایی که سر جنگ دارند سخت توبه شون قبول میشود . خدا می فرماید: 
به عزت و جلال خودم قسم که دیگه تو را نمی بخشم .

خوش به حال کسی که در آن دنیا نامه عملشان را که می دهند می بینند گناه کرده ولی زیرش یک پشیمانی و استغفار هم نوشته شده است ...

استغفار کنید ...
رسول خدا (ص) صبح به صبح استغفار می کردند با اینکه معصوم بودند ...

4532822-6547-l.jpg

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 29 آذر 1394 :: نویسنده :

نامه استاد به شاگرد

فرزند عزیزم ، سلام علیكم،

ای نسخه ی اسرار الاهی كه تویی          وی آینه ی جمال شاهی كه تویی

بیرون زتو نیست آن چه درعالم هست     از خود بطلب هر آن چه خواهی كه تویی

آری :

دواوك فیك و ما تشعر            و دواك منك و ما تنظر

(  دوای تو در وجود توست و نمی دانی و درد تو از خود توست و نمی بینی.)        

اگر خداوند عالم لطف بفرماید و معنای این شعر مولا علیه السلام را درك كنیم ، اولین قدم برای حل همه مشكلات است ؛ زیرا اگر به دانسته های خودمان عمل كنیم – با هر قدمی كه بر داریم – پیش پای ما روشن می شود و می توانیم قدم بعدی را هم برداریم و اگر فهمیدیم و عمل نكردیم ، مثل آن است كه فانوسی در دست داشته باشیم و حركت نكنیم ؛ دراین صورت ، امكان ندارد به مقصد برسیم ." مَن عَمِل بِما عَلم ورثه الله عِلم مالم یعلم " ( هر كس به آن چه می داند عمل كند، خدای متعال او را به آن چه نمی داند هم آگاه می سازد .)

دراین راه ، كلی گویی فایده ندارد؛ همان طور كه اگر هزار سال به خود می گفتی : باید لیسانس داشته باشم، بدون سال ها زحمت و مطالعه فایده نداشت. در معنویات هم همین طور است.

دستوری را كه از امروز باید شروع كنی تا بعد از یك ماه آثار معنویش را مشاهده نمایی ، خواب اول شب است. فعلاً قبول كن تا به نتیجه برسی . راهش این است كه ظهر غذا را سبك بخوری تا پیش از غروب آفتاب گرسنه شوی و بعد از نماز عشا بخوابی و اگر به واسطه خلاف عادت خوابت نبرد، به حالت استراحت در بستر با آرامش بمان تا خوابت ببرد.

مرحوم آقای دكتر كوثری می گفت :" الدراز نصف الخواب !" این جمله شوخی است ؛ ولی حقیقتی را در بردارد. پس از مدتی از لذت سحرخیزی بهره مند خواهی شد.

مرا دراین ظلمات آن كه رهنمایی كرد      دعای نیمه شبی بود و گریه ی سحری

چنین شنیدم كه هر كه شب ها نظر زفیض سحر نبندد        ملك زكارش گره گشاید فلك به كینش كمر نبندد

بدون خواب اول شب، نمی توان سحرخیزی داشت.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 24 آذر 1394 :: نویسنده :
نویسنده: آیةالله حاج شیخ علی رضائی
منبع: کتاب سیر و سلوک (طرحی نو در عرفان عملی شیعی) صفحه ۶۱۳ تا


تفاوت راه عرفان با راه علوم غریبه

سخنی از علامه طباطبایی

مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر قیّم المیزان ذیل آیات ۱۰۲ و ۱۰۳ از سورة بقره که مربوط به داستان هاروت و ماروت است، بحثی فلسفی و علمی دارند و چون این دو بحث كاملاً مرتبط است، ترجمة خلاصه‌ای از آن را می‌آوریم و سپس نكات مورد استفاده از سخن ایشان را آورده و آنگاه بحث را پی می‌گیریم.

بحث فلسفی (درباره علوم غریبه)

«تجربة شخصی ما و حكایات شنیده شده شكی در وقوع كارهای خارق عادت باقی نمی‌گذارد. كمتر كسی است (از ما) كه كار خارق عادت ندیده یا نشنیده باشد. همة ما كم یا زیاد از این‌گونه كارها دیده و شنیده‌ایم.

اگر دقت كنیم، اكثر این كارها، به اسباب عادی طبیعی باز می‌گردد و سه گونه است:

  • الف. كارهای خارق عادتی كه صاحبانش بر اثر تمرین و عادت بر آنها قدرت یافته‌اند، مانند خوردن زهر، حمل اجسام سنگین و راه رفتن بر روی طناب در هوا.
  • ب. كارهای خارق عادتی كه علتش بر مردم مجهول است، مثل اینكه کسی ماده‌ای به خود بمالد كه مانع آتش باشد و سپس وارد آتش شود یا نوشته‌ای نامرئی كه در برابر آتش ظاهر می‌شود.
  • ج. كارهای خارق عادتی كه با حركات سریع انجام می‌شود، مانند كارهای شعبده‌بازها.

همة این انواع سه‌گانه دارای اسباب و علل طبیعی و عادی هستند كه ما نمی‌فهمیم یا نمی‌توانیم، زیرا تمرین نكرده‌ایم.


اما همة كارهای خارق عادت چنین نیستند؛ یعنی همه مستند به اسباب طبیعی عادی نیستند، بلكه بعضی واقعا خارق عادت است. مانند خبر دادن از غیب و به خصوص آینده و نیز تأثیرگذاری در دوستی‌ها و دشمنی‌ها و گره‌زدن‌ها و گره‌گشایی‌ها و بیمار ساختن یا خواباندن اشخاص و احضار ارواح یا حركت دادن اجسام با اراده كه این كارها از اصحاب ریاضت، دیده شده و قابل انكار هم نیست.

بعضی را خود دیده‌ایم و برخی را كسانی كه سخنشان قابل تشكیك نیست، نقل كرده‌اند و هم اینك مرتاضان فراوانی در ایران و هند و دیگر كشورها هستند كه از این كارها می‌كنند.

اگر خوب در ریاضات این گروه و تجربه‌های عملی‌شان با همة تنوعی كه دارند دقت كنیم، باید بگوییم این كارها همه مستند به «قوة اراده» و «ایمان به تأثیر» است. البته اراده تابع علم و اعتقاد است. این ارادة تأثیرگذار گاه همیشه هست و گاه در ظرف شرایط خاصی پیدا می‌شود. شرایط خاص مثلاً در جای خاصی با مركّب خاصی مطلب خاصی نوشته شود كه در تأثیرگذاری در دوستی‌ها و دشمنی‌ها چنین است، یا ورد خاصّی (عوذه) خوانده شود و ... . همة این شرایط برای پیدا شدن آن ارادة تأثیرگذار است، زیرا علم اگر یقینی باشد، برای حواس آدمی مشاهدة متعلقش را به ارمغان می‌آورد و صحت این ادعا قابل آزمون است.

کافی است به خود تلقین كنید كه چیزی یا شخصی در جایی حاضر است. به این صورت كه جز این مطلب به چیزی نیندیشید و هیچ شكی هم به خود راه ندهید. در این صورت آن شیء یا شخص را آن‌چنان كه در نظر داشتید، در برابرتان حاضر می‌بینید.

چنانكه بعضی پزشكان هم امراض خطرناك را با تلقین سلامتی به مریض درمان كرده‌اند.

حال اگر اراده قوی شود، می‌تواند در دیگری همین اثر را بگذارد. بدون شرط یا در ظرف شرایط خاص.


از آنچه گفته شد، سه مطلب به دست می‌آید:

۱. ملاك در تأثیر ارادة صاحب خرق عادت، علم قطعی اوست، ولی مطابقت این علم با خارج لازم نیست. شاهد این است كه كسانی كه به تسخیر ستارگان معتقد بودند، یقین به ارتباط با ارواح افلاك داشتند، با اینكه می‌دانیم فلك وجود خارجی ندارد. از همین قبیل است آنان كه با ملك و شیطان خود را مرتبط می‌دانند و اسمائی را از آنان واسطه قرار می‌دهند و نیز همین‌گونه است كار صاحبان احضار ارواح. اینان هیچ دلیلی بر حضور ارواح در غیر از خیال و حسّشان ندارند، زیرا اگر روح در خارج حاضر می‌شد، باید همگان می‌فهمیدند و از اینجا جواب چهار شُبهه در باب احضار ارواح به دست می‌آید.


۲. صاحبان این اراده دو گروهند:

الف. كسانی كه در اراده‌شان بر قوّت نفس خود تكیه می‌كنند، مانند اصحاب ریاضات، قهراً این گروه مقدار تأثیر اراده‌شان محدود است، هم در خارج و هم از نظر نفس صاحب اراده. این تأثیرگذاری اگر با گزارش گرفتن یا كمك جنّ یا ارواح یا نفوس باشد، كهانت نامیده می‌شود و اگر با «دعوت» یا «عزیمت» یا «رُقْیه» باشد، سحر نامیده می‌شود.

ب. انبیا و اولیا كه در تأثیر اراده‌شان بر پروردگار اتكا دارند، اهل عبودیت و بندگی خدا و صاحبان یقین‌اند و هیچ چیز را جز به‌وسیلة خدا و برای خدایشان نمی‌خواهند. البته این اراده پاك است و از نفسی نشأت گرفته كه هیچ استقلال و رنگ تمایلات نفسانی در آن وجود ندارد و فقط تكیه‌اش بر خداست و لذا چون خدایی است نه محدود است و نه مقید. این تأثیرگذاری اگر همراه تحدی (دعوت به آوردن مشابه) باشد، معجزه نامیده می‌شود، چنانكه در مورد انبیا چنین است و اگر بدون تحدی باشد یا همراه دعاست كه استجابت دعا نام می‌گیرد و یا نیست كه كرامت نامیده می‌شود.


۳. اگر مطلب وابسته به «قوت اراده» شد و اراده از این حیث دارای مراتب است، پس این امكان وجود دارد كه برخی اراده‌ها اثر بعضی دیگر را خنثی سازد، چنانكه معجزه می‌تواند سحر را ابطال كند یا برخی اراده‌ها در بعضی انسان‌ها تأثیر نگذارد، چنانكه در مورد خواب مغناطیسی و احضار ارواح كاملاً مشهود است كه مثلاً بعضی ارواح را هر كس نمی‌تواند احضار سازد.

بحثی علمی (درباره علوم غریبه)

دانش‌هایی كه دربارة تأثیرات شگفت‌آور و خوارق عادت بحث می‌كند، بسیار است و ارائة نظریه‌ای كامل دربارة اقسام آن و ارتباط اقسام بسیار دشوار است.

مشهورترین این دانش‌ها در میان اهلش این ۵ علم است:


۱. سیمیا: دانشی كه دربارة چگونگی ترکیب كردن نیروهای ارادی با نیروهای مادّی خاصی برای دست‌یابی به تصرفات عجیب در امور طبیعت، بحث می‌كند. تصرف در خیال كه «سحر العیون» نامیده می‌شود، از بخش‌های همین دانش است. این علم از بارزترین مصادیق جادوست.


۲. لیمیا: دانشی است كه از چگونگی تأثیر اراده به وسیلة اتصال صاحبش به ارواح قویّ عالی همانند ارواح موكل بر ستارگان و حوادث بحث می‌كند. این اتصال به‌وسیلة تسخیر آنها یا استمداد از جنّ انجام می‌شود. این دانش هم فن تسخیر است.


۳. هیمیا: دانشی است كه دربارة تركیب قوای عالم بالا با عناصر مادّه برای دست‌یابی بر تأثیرات عجیب بحث می‌كند. این همان دانش طلسمات است. توضیح اینكه ستارگان و اوضاع آسمانی با حوادث مادی ارتباطاتی دارند كه اگر هماهنگ باشند، اثر می‌كنند، مثلاً اگر اشكال آسمانی مناسب با پدیده‌ای ـ همچون مرگ شخصی ـ با صورت مادی مناسبش تركیب شود، مقصود (مرگ آن شخص) تحقق می‌یابد و این معنای طلسم است.


۴. ریمیا: دانشی است كه از كیفیت به كارگیری قوای مادی برای دست‌یابی به آثارشان به گونه‌ای كه بر احساس دیگران خارق عادت جلوه كند، بحث می‌كند و این همان شعبده است.


۵. كیمیا: دانشی است كه از چگونگی تبدیل صورت عناصر به یكدیگر (مثلاً مس به طلا) بحث می‌كند.

این پنج دانش را «علوم پنج‌گانة پنهان» می‌نامند. شیخ بهایی فرموده بهترین كتاب در این ۵ علم كتابی بود به نام «كلّه سرّ» كه من در هرات دیدم و این نام از حروف آغازین این ۵ علم تركیب شده است؛ یعنی كیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیا.

از كتب معتبر در این علوم خلاصة كتاب‌های بلیناس و رساله‌های خسروشاهی و ذخیرة اسكندری و سرّ مكتوم رازی و تسخیرات سكاكی و اعمال الكواكب السبعة حكیم طمطم هندی است.


از علومی كه به علوم پنج‌گانه فوق ملحق می‌شود، علم أعداد و أوفاق است كه از ارتباطات اعداد و حروف برای مقاصدی استفاده می‌شود. به این صورت كه اعداد یا حروف مناسب را در جدول‌هایی سه در سه یا چهار در چهار یا بیشتر به ترتیب خاصی می‌نویسند و از همین علوم است دانش خافیه كه عبارت است از شكستن و تقسیم حروف مطلوب یا آنچه با آن مناسب است از دیگر اسما و بیرون آوردن اسامی فرشتگان یا جنّیان موكل بر امر مورد نظر یا خواندن در عزائمی كه از این اسماء گردآمده است، برای دسترسی به مطلوب.

از كتاب‌های معتبر در این فن كتاب‌های شیخ ابوالعباس تونی و سید حسین اخلاطی است.

از دیگر فنونی كه امروزه به این علوم غریبه ملحق است، خواب مصنوعی و احضار ارواح است كه اینها هم ناشی از تأثیر اراده و تصرّف در خیال است و كتاب‌های فراوانی درباره‌اش نوشته شده است و نیازی به یاد كرد آنها نیست».

(پایان سخن علامه طباطبایی)

نكات سخنان علامه طباطبایی

كمتر كسی به این زیبایی و اختصار دربارة علوم غریبه سخن گفته و بدین جهت ما همة عبارت را ترجمة نسبتاً آزاد كردیم و اینك به پاره‌ای نكات این گفتار اشاره می‌كنیم:

۱. كارهای خارق عادت دو دسته است، دسته‌ای از قبیل تردستی و چشم‌بندی است و واقعاً خارق عادت نیست، مانند شعبده و دسته‌ای واقعاً خارق عادت است، مانند سحر.

۲. هر خارق عادتی مستند به تأثیر اراده است و یقین به تأثیر و قوت اراده این كارهای عجیب را ایجاد می‌كند.

۳. یك راه عملی به عنوان آزمون برای كشف تأثیر ارادة قوی این است كه انسان شخص یا چیزی را مدتی مورد توجّه تام خود قرار دهد، پس از مدتی آن را در برابر خود (در حاسّة خود) حاضر می‌بیند. مراد از حاسّه، خصوص چشم نیست بلكه هر حاسّه‌ای است و اگر اراده قوی باشد، می‌تواند آنچه را كه در حاسّه خود می‌یابد، در غیر خود یعنی در احساس او ایجاد كند.

۴. معنای ایجاد در حاسّه خود یا دیگران، همه‌جا حقانیت به معنای تحقق خارجی نیست.

۵. صاحبان این ارادة تأثیرگذار دو دسته‌اند: گروهی بر قوت نفس خود متكی‌اند. اینان كاهنان، ساحران، اهل تسخیر و طلسم و ... می‌باشند و گروهی بر پروردگارشان اتكا دارند، اینان انبیا و اوصیا و اولیایند و كار آنها معجزه و كرامت است.

۶. ارادة انبیا و اولیا فانی در ارادة الهی است و لذا نه محدود است و نه مقیّد.

۷. فرق اعجاز و كرامت به تحدّی و عدم تحدّی برمی‌گردد.

۸. اراده‌های مؤثّر می‌توانند با یكدیگر به مقابله برخیزند و یكدیگر را ابطال كنند.

سحر بـا معجزه پهلو نزند دل خوش دار
سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد[۱]

۹. علوم غریبه فراوانند كه امّهاتشان ۵ علم است: سحر، تسخیر، طلسم، شعبده و كیمیا و ۴ علم دیگر به اینها ملحق است: علم اعداد و أوفاق و حروف، علم تكسیر، خواب مغناطیسی و احضار ارواح.

۱۰. در همة این علوم كتاب‌های فراوانی نوشته شده و قابل تعلیم و تعلّم است و بهترین كتاب در زمینة علوم پنج‌گانه از نظر شیخ بهایی كتاب «كلّه سرّ» است.


بحث را در طی چند نکته پی می‌گیریم


۱. آموختن برخی از علوم غریبه از دیدگاه فقهای امامیه حرام است، مانند فراگرفتن سحر و یا احضار ارواح. این بحث را فقها به مناسبت در مبحث «مكاسب محرمه» ذكر كرده‌اند. البته عناوین ثانوی در همه جا كاربرد دارد و از این‌رو گفته‌اند اگر روزی در جامعه‌ای سحر رواج پیدا كرد و بعضی بی‌دینان با این حربة پوسیده به تضعیف دین پرداختند، گروهی باید سحر را بیاموزند تا بتوانند با آنان مقابله كنند، ولی این‌گونه موارد نادر است و النادر كالمعدوم.


۲. در میان كسانی كه به سیر و سلوك مشتهرند، گاه آگاهی و حتی استعمال و بكارگیری برخی از این علوم دیده شده است، همانند شیخ بهایی، حاج شیخ حسنعلی اصفهانی، علامه طباطبایی و ...، ولی چون می‌دانیم اینان فوق حدّ عدالتند و از كبیره بلكه از اصرار بر صغایر اجتناب دارند، باید بگوییم از علوم غریبة محرّمه پرهیز داشته‌اند. یا به فتوای خود برخی از این علوم را مانند رمل یا كیمیا حرام نمی‌دانسته‌اند و یا به خاطر دفع مدعیان آن را فراگرفته بودند و جز در مواردی كه صلاح می‌نموده است، به كار نمی‌بردند.

آنچه گفته شد به معنای تصحیح عملكرد آنان نیست، بلكه توجیهی بود برای آنچه واقع شده است، وگرنه حق همان‌طور كه بسیاری از عرفا مانند استاد تصریح كرده‌اند، این است كه این علوم پایین‌تر از شأن آدمی است و اگر انسان طریق انسانیت را در پیش بگیرد، خودبه‌خود این دانش‌ها و بلكه برتر و بالاتر از آنها به او ارزانی می‌گردد. حیف عمر آدمی است كه صرف علوم غریبه ـ اگرچه بخش حلال آنها ـ شود و لذا به نظر می‌رسد همه یا بیشتر بزرگان که عرفان و این علوم را داشته‌اند، قبل از پرداختن به سلوك به آن علوم پرداخته بوده‌اند.


۳. این علوم گاه خطرناك هم جلوه می‌كند. مثلاً اگر كسی در راه تسخیر جنّیان موفق نشود، خود مسخّر آنان می‌گردد و بیچاره می‌شود [۲].


۴. عارف كامل مرحوم آیت‌الله حاج شیخ محمدجواد انصاری همدانی می‌فرموده است:

«هر كس با جنّیان سروكار داشته باشد، اگرچه با مؤمنین آنها، بدبخت می‌شود و كافر از دنیا می‌رود» [۳].

ایشان می‌فرمودند:

من دو طایفه از جنیان را كه یك طایفه مؤمن و یك طایفه كافر بودند، تسخیر كردم و هر كدام را فقط یك بار برای امتحان احضار كردم و دیگر هرگز احضارشان نكردم و نخواهم كرد [۴].

البته سخن مرحوم انصاری مصداق «ما من عام الا و قد خصّ»؛ «هیچ مطلب كلّی بی‌تخصیص و استثنا وجود ندارد» است. مسلّماً بزرگانی بوده‌اند كه با جنّیان در ارتباط بوده‌اند و در اوج ایمان به سر برده تا از دنیا رفته‌اند، نمونة آشكار آن، مرحوم شیخ حسنعلی اصفهانی است كه هنوز قبرش مایة بركات و كرامات است.


۵. نكتة اصلی در این است كه این علوم ممكن است در برخی آثار، با آثار برخی مراحل سلوكی اشتراكاتی داشته باشد، مثلاً سالكی كه بر اثر سلوك به مثال و ملكوت اشیاء راه یافته، اِخبار از غیب دارد و مرتاضی هم كه با جنّ یا روح گاو مرتبط است، اخبار از غیب دارد. پس نمی‌توان با صرف رؤیت این آثار كه ممکن است مشترك باشد، به عارف و یا سالك بودن صاحبش حكم كرد. برای شناخت انسان كامل و سالك راه دیگری وجود دارد. حقیر در حدّ خود بسیار دیده‌ام كه بعضی گرفتار شیاطینی شده‌اند، زیرا از این نكتة مهم غفلت ورزیده‌اند. مرحوم علامه طباطبایی بر این بخش از كتاب سیر و سلوك منسوب به علامه بحر‌العلوم بسیار تأكید می‌ورزید:

«و اما استاد عام شناخته نمی‌شود، مگر به مصاحبت او در خلأ و ملأ و معاشرت باطنیه و ملاحظة تمامیّت ایمان جوارح و نفس او و زینهار به ظهور خوارق عادات و بیان دقائق و نكات و اظهار خفایای آفاقیّه و خبایای انفسیّه و تبدّل بعضی از حالات خود به متابعت او فریفته نباید شد. چه اشراف بر خواطر و اطّلاع بر دقائق و عبور بر ماء و نار و طیّ زمین و هوا و استحضار از آینده و امثال اینها در مرتبة «مكاشفة روحیّه» حاصل می‌شود و از این مرحله تا سرمنزل مقصود راه بی‌نهایت است و بسی منازل و مراحل است و بسی راهروان این مرحله را طی كرده و از آن پس از راه افتاده و به وادی دزدان و ابالسه داخل گشته و از این راه بسی كفّار را اقتدا و بر بسیاری از امور حاصل بلكه از تجلیّات صفاتیه نیز پی به وصول صاحبش به منزل نتوان برد و آن چه مخصوص واصلین است «تجلیّات ذاتیه» است و آن نیز قسم ربّانیه‌اش، نه روحانیّه».

در این عبارت نه تنها از ارادت به صاحبان ریاضت‌های باطل نهی شده، بلكه حتی از ارادت به انسان ناكاملی که به مقام تجلیات صفاتی رسیده منع شده است و اگر انسان به كامل دست نیافت، تفصیلی در مسأله هست كه در بحث «راهنمای سفر» گذشت.


۶. البته اشتراك در آثار در ریاضت‌های باطل و علوم غریبه با راه سلوك الی الله تا مراحلی است و پس از آن دست غیر سالكان كوتاه است، ولی این به معنای جواز ارادت به انسان ناكامل نیست.


۷. عارفان و سالكان راستین به كرامات وقعی نمی‌نهند و به آن دل نمی‌بندند و می‌دانند كه دل بستن همان و توقّف همان. آن هم توقّف در قبر و لذا از اظهار آن جز در موارد ضرورت و مصلحت گریزانند و سخنشان این است: «الكرامات حیض الرجال»؛ «كرامات در حكم حیض مردان خداست».


۸. فرق اساسی صاحبان ریاضت‌های باطل با انبیا و اولیا ‌در این است كه اگرچه هر دو گروه دارای قوّت نفس و ارادة مؤثرند، اما در دو طریق رهسپارند. گروه نخست در راه «تقویت نفس» گام برمی‌دارند و گروه دوم در راه «فنای نفس» پیشگامند. این كجا و آن كجا؟ میان راهِ آتش زدن بر خودیّت آن هم آتشی كه در پی‌اش باد است

روی بنما و وجود خودم از یاد ببر
خرمن سوختگان را همه گو باد ببر[۵]

با راه اثبات و تقویت انانیت، هیچ نسبتی نیست.

مرحوم آیت‌الله انصاری و استاد می‌فرمودند:

«تفاوت تصوّف منحرف با عرفان در این است كه آنان خودآگاه یا ناخودآگاه در صدد تقویت نفس‌اند و عارفان در صدد فنای نفس در پیشگاه حضرت حق».

۹. در زندگی‌نامة بعضی از عارفان می‌خوانیم كه به مرتاض‌هایی برخورده‌اند و آنان می‌خواسته‌اند و گاه اصرار می‌ورزیده‌اند كه به عارفان دانش كیمیا تعلیم دهند و عارفان به شدّت امتناع ورزیده‌اند و زبان حال یا قالشان این بوده است كه كیمیا آن است كه مس وجود را طلا كند، نه اینكه فلزی را به فلزی تبدیل كند تا ارزشش افزایش یابد و با آن متاع دنیا تحصیل گردد. از كسانی كه مورد این امتحان قرار گرفته‌اند و اینك به خاطر دارم اینانند: مرحوم سید احمد كربلایی، مرحوم قاضی و مرحوم علامه طهرانی.

سرّ مطلب همان است كه قبلاً گفته شد. این علوم پایین‌تر از شأن آدمی است و باید آنها به سراغ آدمی بیایند، نه اینکه انسان به دنبال آنها برود.


پانویس

۱. دیوان حافظ

۲. استاد آیت‌الله سید عزالدین زنجانی می‌فرمود: علّت فوت فقیه نامدار مرحوم آیت‌الله حاج ملاقربان‌علی زنجانی همین بود، اگرچه به خاطر شرایط سیاسی آن روز و مخالفت جانانة ایشان با جریان مشروطیت در ایران و با شخص یپرم نامسلمان این فوت به گردن دیگران افتاد، ولی حق همان است كه ذكر شد.

۳. و در این زمینه داستانی را چنین نقل می‌كردند:

«دوستی داشتم در قم كه به این وادی افتاد. پس از چندی ماه رمضان به دیدنش رفتم و دیدم روزه می‌خورد. پرسیدم چرا روزه نمی‌گیری؟ گفت: روزه به حال من فایده ندارد. پرسیدم چرا؟ گفت: من پس از تسخیر جنّیان آنها را مأمور كردم بعضی دختران را در شب عروسی‌شان دزدیدند و من پردة بكارت آنها را برداشتم. با چنین كارهایی آیا امید نجات دارم؟!».

۴. این مطالب را از شاگرد ایشان مرحوم حاج محمدحسن بیاتی شنیدم. ر.ک: سفرنامه همدان، شهر عشق و عرفان، نوشتة صاحب این قلم.

۵. دیوان حافظ.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 23 آذر 1394 :: نویسنده :

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود

این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود

هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد......

دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود؟

گله هارابگذار!

ناله هارابس کن!

تابجنبیم تمام است تمام!!

مهردیدی که به برهم زدن چشم گذشت....

یاهمین سال جدید!!

بازکم مانده به عید!!

این شتاب عمراست ...

من وتوباورمان نیست که نیست!!

زندگی گاه به کام است و بس است؛

زندگی گاه به نام است و کم است؛

زندگی گاه به دام است و غم است؛

چه به کام و
چه به نام و
چه به دام...

زندگی معرکه همت ماست...زندگی میگذرد...

زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد؛

زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد؛

زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد؛

چه به راز
و چه به ساز
و چه به ناز...

زندگی لحظه بیداری ماست زندگی میگذرد


منبع .. وبلگ شخصی فرهاد داوود وندی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


درباره وبلاگ

کانال تلگرام
سیر و سلوک. کشکول بروجردی
https://telegram.me/kashkooleboroojerdii

هوالحی
یامن لا اله الاهو
مخفی نماند بر طالبان حقیقت و سالکان کوی محبت که انفع المعارف معرفت نفس ناطقه انسانی است از انچه موجب کمالات اوست یا رذائل و نقصان او که خدای سبحان در قران فرقان فرمود (فالهمها فجورها وتقواها) لذا بعداز معرفه الله در قوس نزول معرفتی شریفتر از معرفت نفس نیست که همان شیوه اساتید بزرگوارما و مرحوم سید علی اقای قاضی طباطبایی است . این حقیر فقیر سراپا تقصیر مدعو به رضا بن محمد بن امرالله بن علی بن شهباز بن حاج علی عسکر بروجردی بران شدم انچه از خرمن وجود بزرگان حیا تلمذ نموده ویا از صحف نوریه عرفانیه انها دریافت نموده ونکاتی را یادداشت برداشته ام در محضر دوستان و برادران ایمانی قرار دهم که تقدیر اینگونه رقم خورد که ان پرده نشین شاهد بازاری شود (الهم وفقنا بما تحب وترضی)وسلام علیکم و علینا وعلی عبادالله الصالحین

کشکول ، مجموعه ای است از عبارات کوتاه و ارزنده در تمام زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، اخلاقی ، مذهبی ، هنری ، تاریخی ، سیاسی ، اقتصادی ، ادبی ، طنز ، ضرب المثل و ... که برای جمع آوری و تنظیم این نوشتار مطالعه و زحمت فراوانی کشیده شده است که به آسانی انسان می تواند آن را در حافظه ی خود ضبط و در تمام طول عمر استفاده کند . چرا که در زندگی ماشینی و پررنج و بی حوصلگی و خستگی امروز ، اشخاص کمتر وقت می کنند کتاب یا مجله ای حتی مقاله ای در یک روز ، گاهی در ماه و سال بخوانند و پس از خواندن نمی دانند هدف نویسنده چه بوده و چه نتیجه ای از آن گرفته است و گاهی انسان چهارصد صفحه از یک کتاب را می خواند ، حتی یک جمله ی مفید و آموزنده ای به دست نمی آورد .


مدیر وبلاگ :
مطالب اخیر
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما درباره مطالب و موضوعات وبلاگ چیست ؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :