تبلیغات
کشکول بروجردی - لقمان حکیم
کشکول بروجردی
کشکول .عرفان . سیروسلوک. پرسش و پاسخ .علوم غریبه . مناظره. پاسخ به شبهات.توصیه اخلاقی
دوشنبه 30 آذر 1394 :: نویسنده :

لقمان حکیم،

غلام سیاهی بود که در سرزمین سودان چشم به جهان گشود. گرچه او چهره ای سیاه و نازیبا داشت، ولی از دلی روشن، فکری باز و ایمانی استوار برخوردار بود. او که در آغاز جوانی برده ای مملوک بود، به دلیل نبوغ عجیب و حکمت وسیعش آزاد شد و هر روز مقامش اوج گرفت تا شهره ی آفاق شد. او مردی امین بود، چشم از حرام فرو می بست، از ادای حرف ناسزا و بی مورد پرهیز می کرد و هیچگاه دامن خود را به گناه نیالود و همواره در امور زندگی شرط عفت و اخلاص را رعایت می کرد. بیشتر وقت خود را در همنشینی با فقها و دانشمندان و پادشاهان می گذراند و مسئولیت خطیر آنها را گوشزد می کرد و آنها را از کبر و غرور برحذر می داشت و خود نیز از احوال ایشان عبرت می گرفت و در این میان فرزند برومند لقمان که نظر پدر را به خود معطوف داشته بود، بیشتر مورد خطاب او قرار می گرفت. هرچند نصایح لقمان بیشتر جنبه عمومی داشت و سعی لقمان بر این بود که در مناسبت های مختلف فرزندش و همچنین سایر مردم را پند و اندرز دهد که در این رابطه گوشه ای از این پندها را در این پست مرور می کنیم

 

۱. فرزندم هیچ کس و هیچ چیز را با خداوند شریک مکن.

۲. با پدر و مادرت بهترین رفتار را داشته باش.

۳. بدان که هیچ چیز از خداوند پنهان نمی ماند.

۴. نماز را آنگونه که شایسته است بپادار.

۵. اندرز و نصیحت دیگران را فراموش مکن.

۶. از بدان انتظار مردانگی و نیکی نداشته باش.

۷. از مردم روی مگردان و با آنها بی اعتنا مباش.

۸. با غرور و تکبر با دیگران رفتار مکن.

۹. در مقابل پیش آمدها شکیبا باش.

۱۰. بر سر دیگران فریاد مکش و آرام سخن بگو.

۱۱. از طریق اسماء و صفات خداوند او را بخوبی بشناس.

۱۲. به آنچه دیگران را اندرز می دهی خود پیشتر عمل کن.

۱۳. سخن به اندازه بگو.

۱۴. حق دیگران را به خوبی ادا کن.

۱۵. راز و اسرارت را نزد خود نگاه دار.

۱۶. به هنگام سختی دوست را آزمایش کن.

۱۷. با سود و زیان دوست را امتحان کن.

۱۸. با بدان و جاهلان همنشینی مکن.

۱۹. با اندیشمندان و عالمان همراه باش.

۲۰. در کسب و کار نیک جدّی باش.

۲۱. بر کوته فکران و ضعیف عنصران اعتماد مکن.

۲۲. با عاقلان ایماندار مدام مشورت کن.

۲۳. سخن سنجیدۀ همراه با دلیل را بیان کن.

۲۴. روزهای جوانی را غنیمت بدان.

۲۵. هم مرد دنیا و هم مرد آخرت باش.

۲۶. یاران و آشنایان را احترام کن.

۲۷. با دوست و دشمن، خوش اخلاق باش.

۲۸. وجود پدر و مادر را غنیمت بشمار.

۲۹. معلم و استاد را همچون پدر و مادر دوست بدار.

۳۰. کمتر از درآمدی که داری خرج کن.

۳۱. در همۀ امور میانه رو باش.

۳۲. گذشت و جوانمردی را پیشه کن.

۳۳. هر چه که می توانی با مهمان مهربان باش.

۳۴. در مجالس و معابر چشم و زبان را از گناه باز دار.

۳۵. بهداشت و نظافت را هیچگاه فراموش مکن.

۳۶. هیچگاه دوستان و هم کیشان خود را ترک مکن.

۳۷. فرزندانت را دانش و دینداری بیاموز.

۳۸. سوارکاری و تیراندازی و ... را فراگیر.

۳۹. در هر کاری از دست و پای راست آغاز کن.

۴۰. با هر کس به اندازۀ درک او سخن بگو.

۴۱. به هنگام سخن متین و آرام باش.

۴۲. به کم گفتن و کم خوردن و کم خوابیدن خود را عادت بده.

۴۳. آنچه را که برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند.

۴۴. هر کاری را با آگاهی و استادی انجام بده.

۴۵. نا آموخته استادی مکن.

۴۶. با ضعیفان و کودکان سرّ خود را در میان نگذار.

۴۷. چشم به راه کمک و یاری دیگران مباش.

۴۸. از بدان انتظار مردانگی و نیکی نداشته باش.

۴۹. هیچ کاری را پیش از اندیشه و تدبر انجام مده.

۵۰. کار ناکره را کرده خود مدان.

۵۱. کار امروز را به فردا مینداز.

۵۲. با بزرگتر از خود مزاح مکن.

۵۳. با بزرگان سخن طولانی مگو.

۵۴. کاری مکن که جاهلان با تو جرأت گستاخی پیدا کنند.

۵۵. محتاجان را از مال خود محروم مگردان.

۵۶. دعوا و دشمنی گذشته را دوباره زنده مکن.

۵۷. کار خوب دیگران را کار خود نشان مده.

۵۸. مال و ثروت خود را به دوست و دشمن نشان مده.

۵۹. با خویشاوندان قطع خویشاوندی مکن.

۶۰. هیچگاه پاکان و پرهیزکاران را غیبت مکن.

۶۱. خودخواه و متکبر مباش.

۶۲. در حضور ایستادگان منشین.

۶۳. در حضور دیگران دندان پاک مکن.

۶۴. با صدای بلند آب دهان و بینی را پاک مکن.

۶۵. به هنگام خمیازه دست بر دهان خویش بگذار.

 
۶۶. حالت خستگی را در حضور دیگران ظاهر مکن.

 
۶۷. در مجالس انگشت در بینی مینداز.

 
۶۸. کلام جدی را با مزاح آمیخته مکن.

 
۶۹. هیچکس را پیش دیگران خجل و رسوا مکن.

 
۷۰. با چشم و ابرو با دیگران سخن مگو.

 
۷۱. سخن گفته شده را تکرار مکن.

 
۷۲. از شوخی و مزاح خود کمتر کن.

 
۷۳. از خود و خویشاوندان نزد دیگران تعریف مکن.

 
۷۴. از پوشیدن لباس و آرایش زنان پرهیز کن.

 
۷۵. از خواسته های نابجای زن و فرزندان پیروی مکن.

 
۷۶. حرمت هر کس را در حد خود نگاه دار.

 
۷۷. در بد کاری با اقوام و دوستان همکاری مکن.

 
۷۸. از مردگان به نیکی یاد کن.

 
۷۹. از خصومت و جنگ افروزی جدّا پرهیز کن.

 
۸۰. با چشم احترام به کار دیگران نگاه کن.

 
۸۱. نان خود را بر سفره ی دیگران مخور.

 
۸۲. در هیچ کاری شتاب مکن.

 
۸۳. برای جمع آوری بیش از حد مال و ثروت حرص مخور.

 
۸۴. به هنگاه خشم شکیبا باش و سخن سنجیده بگو.

 
۸۵. از پیش دیگران غذا و میوه بر مدار.

 
۸۶. در راه رفتن از بزرگان پیشی مگیر.

 
۸۷. سخن و کلام دیگران را قطع مکن.

 
۸۸. به هنگام راه رفتن جز به ضرورت چپ و راست خود را نگاه مکن.

 
۸۹. در حضور مهمان بر کسی خشم مگیر.

 
۹۰. مهمان را به هیچ کاری دستور مده.

 
۹۱. با دیوانه و مست سخن مگو.

 
۹۲. برای کسب سود و دوری از زیان آبروی خود را مریز.

 
۹۳. در کار دیگران کنجکاوی و جاسوسی مکن.

 
۹۴. در اصلاح میان مردم هیچ گاه کوتاهی مکن.

 
۹۵. ادب و تواضع را هیچگاه فراموش مکن.

 
۹۶. با خداوند صادق و با مردم با انصاف باش.

 
۹۷. بر آرزو ها و خواسته های خود غالب باش.

 
۹۸. خدمتکاری بزرگان و همکاری با مستمندان را فراموش مکن.

 
۹۹. با بزرگان با ادب و با کودکان مهربان باش.

 
۱۰۰. با دشمنان مدارا کن و در مقابل جاهلان خاموش باش.

 
۱۰۱. در مال و مقام دیگران طمع مکن.

 
۱۰۲. از رفت و آمد و مال و مرام و مسلک خویش کمتر بگو.

 
۱۰۳. بجز خداوند هیچ کس و هیچ چیز را فرمانروا و فریادرس خویش مشمار.

 
۱۰۴. عمر و روزی با حساب و کتاب است، پس مترس و طمع مکن.

 
۱۰۵. عمر را برای عمل و عبادت و پاکی و پرهیزکاری غنیمت بدان.

 
۱۰۶. اگر بهشت را می طلبی از فساد و ستم و گردن کشی پرهیز کن.

 
۱۰۷. سرچشمه ی زشتی ها را دنیا پرستی و مستی و نادانی بدان.

 
۱۰۸. بجز در حق و راستی بندگان خدا را بندگی و فرمانبری مکن.

 
۱۰۹. خود را با ستم سلاطین شریک مگردان.

 
۱۱۰. دنیای دیگر را به دست فراموشی مسپار.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 10 مرداد 1396 12:55 ق.ظ
When I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox
and from now on every time a comment is added I recieve 4 emails with
the same comment. There has to be a way you can remove me from that service?
Many thanks!
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 09:54 ق.ظ
What's up to all, the contents present at this website are really amazing for people experience, well, keep up the
nice work fellows.
سه شنبه 1 دی 1394 08:04 ق.ظ
به علوم ربانیت بسیار علاقه دارم و به حکمت خداوند پایبندم و می دانم که در توان شما هست در مورد حکمت و قسمت مطالبی برای دوستان زحمت بکشید " متشکرم
سه شنبه 1 دی 1394 07:58 ق.ظ
سلام ؛ شب پیش در شبکه گشتی زدم و ای دی دوستان را مطالعه کردم از ان روی حضور شما از عشق عرض نمودم " ای دی شما را که مطالعه کردم جز یک عاشق کسی دیگری چنان به دیگری اعتماد نمی کند " ای دی صندوقچه اسرار است " خدا ما را ببخشه
سه شنبه 1 دی 1394 12:11 ق.ظ
خوشبخت بشید درخت عشق به ثمر نشست
خوشبختی همه ارزوی ماست
اما
عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد
اشتباه نکن
دوشنبه 30 آذر 1394 11:00 ب.ظ
دوشنبه 30 آذر 1394 10:30 ب.ظ
مرسی برای مطالب موفق باشید
سلام دوست عزیز
موید باشی
دوشنبه 30 آذر 1394 10:28 ب.ظ
خانم ریحانه اینجا نظر میدن جای دعوا نیست از ما گفتن
سلام دوست عزیز
هرکس از ظن خود شد یار من ... وز درون من نجست اسرار من
خانوم ریحانه هم اون ادم سابق نیست
الحمدلله عاقبت بخیر شده
سر عقل اومده
در پناه حق باشید
دوشنبه 30 آذر 1394 08:46 ب.ظ
این مطالب واسه افراد خاصی نیست. درس زندگیه و مطالعه ش برای همه ی افراد لازمه. نیازی هم نیست به همه ش عمل بشه حتی اگه به یکی ازین 110 تا به درستی عمل بشه یعنی یه شاگرد خوب.
دوشنبه 30 آذر 1394 04:51 ب.ظ
بسم السلام
ممنون از حضور شما و 110 پندی که از لقمان حکیم آورده اید.
موفق باشید و التماس دعا.
اللهم عجل لولیک الفرج.
دوشنبه 30 آذر 1394 04:24 ب.ظ
اگه اینا که همچین مطالبی رو مطالعه میکنن در کنارش رعایت و عمل هم بکنن آره خیلی خیلی عالی

دست مریزاد
دوشنبه 30 آذر 1394 02:30 ق.ظ
عالی بود. ممنون از لقمان حکیم و شما ...
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ

کانال تلگرام
سیر و سلوک. کشکول بروجردی
https://telegram.me/kashkooleboroojerdii

هوالحی
یامن لا اله الاهو
مخفی نماند بر طالبان حقیقت و سالکان کوی محبت که انفع المعارف معرفت نفس ناطقه انسانی است از انچه موجب کمالات اوست یا رذائل و نقصان او که خدای سبحان در قران فرقان فرمود (فالهمها فجورها وتقواها) لذا بعداز معرفه الله در قوس نزول معرفتی شریفتر از معرفت نفس نیست که همان شیوه اساتید بزرگوارما و مرحوم سید علی اقای قاضی طباطبایی است . این حقیر فقیر سراپا تقصیر مدعو به رضا بن محمد بن امرالله بن علی بن شهباز بن حاج علی عسکر بروجردی بران شدم انچه از خرمن وجود بزرگان حیا تلمذ نموده ویا از صحف نوریه عرفانیه انها دریافت نموده ونکاتی را یادداشت برداشته ام در محضر دوستان و برادران ایمانی قرار دهم که تقدیر اینگونه رقم خورد که ان پرده نشین شاهد بازاری شود (الهم وفقنا بما تحب وترضی)وسلام علیکم و علینا وعلی عبادالله الصالحین

کشکول ، مجموعه ای است از عبارات کوتاه و ارزنده در تمام زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، اخلاقی ، مذهبی ، هنری ، تاریخی ، سیاسی ، اقتصادی ، ادبی ، طنز ، ضرب المثل و ... که برای جمع آوری و تنظیم این نوشتار مطالعه و زحمت فراوانی کشیده شده است که به آسانی انسان می تواند آن را در حافظه ی خود ضبط و در تمام طول عمر استفاده کند . چرا که در زندگی ماشینی و پررنج و بی حوصلگی و خستگی امروز ، اشخاص کمتر وقت می کنند کتاب یا مجله ای حتی مقاله ای در یک روز ، گاهی در ماه و سال بخوانند و پس از خواندن نمی دانند هدف نویسنده چه بوده و چه نتیجه ای از آن گرفته است و گاهی انسان چهارصد صفحه از یک کتاب را می خواند ، حتی یک جمله ی مفید و آموزنده ای به دست نمی آورد .


مدیر وبلاگ :
مطالب اخیر
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما درباره مطالب و موضوعات وبلاگ چیست ؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :